Eind oktober beslissing Go of No-Go MKB Dag

Naar aanleiding van de laatste persconferentie en de nieuwe maatregelen is het nog onzeker of de MKB Dag Dordrecht op 20 november 2020 door kan gaan op de manier zoals wij die voor ogen hebben. Samen met Kunstmin, onze partners Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden, het Dordrechts Museum en De Koning Advocaten, beslist het team van de MKB Dag Dordrecht eind oktober of we het evenement door laten gaan en in welke vorm. Uw en onze gezondheid staat voorop! #mkbdagdordrecht #go #nogo